Eljárásrendek, ellenőrzési nyomvonalak
Szervezetek felkészítése uniós alapok kezelésére vagy igénybevételére az ehhez szükséges szabályozott szervezeti működési rend és folyamatok kialakításával, ill. optimalizálásával (folyamat- és funkcióelemzés, eljárásrendek kidolgozása, működési kézikönyvek kidolgozása, ellenőrzési nyom-vonalak készítése);
Szabályozás és eljárásrend uniós alapok kezeléséhez
 • Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium megbízásából az Európai Menekültügyi Alapra, a Visszatérési Alapra, az Integrációs Alapra és a Külső Határok Alapra vonatkozó egységes működési kézikönyv kidolgozása (2008).
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából az Európai Területi Együttműködési Program Irányító Hatóság működési kézikönyvének és ellenőrzési nyomvonalának elkészítése (2008).
 • A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megbízásából az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott fejlesztési felada-tokhoz kapcsolódó Működési Kézikönyv, ellenőrzési nyomvonal és projektek nyilvántartási rendszerének kidolgozása (2007).
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízása alapján az INTERREG Irányító Hatóság működési kézikönyvének módosí-tása/aktualizálása (2007).
 • Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet megbízásából az intézet keretében működő Strukturális Alapok Programiroda NFT-I. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladataira vonatkozó működési kézikönyv-ének átdolgozása (2006-2007).
 • Az Országos Területfejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztési Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeménye-zés Irányító Hatósága működési kézikönyvének átdolgozása (2006).
 • A Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából a Schengen Alap megvalósításában résztvevő öt intézmény működési kézi-könyveinek felülvizsgálata és harmonizálása (2005).
 • Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság strukturális alapok működési kézikönyvének elkészítése (2004-2005).
 • Négy regionális fejlesztési ügynökség (Észak-Alföldi RFÜ, Észak-Magyarországi RFÜ, Dél-Dunántúli RFÜ és részlegesen a Nyugat-Dunántúli RFÜ) szabályozott működési rendjének kialakítása és működési kézikönyvének elkészítése, különös tekintettel a Regionális Fejlesztési Operatív Program Közreműködő Szervezeti funkciókra (2003-2004).
 • A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala Phare EDIS Kézikönyvének aktualizálá-sa és a Schengen Alap Kézikönyvének elkészítése (2004).
 • A Belügyminisztérium Phare EDIS Kézikönyvének és Schengen Alap Kézikönyvének elkészítése és az érintett munkatár-sak képzése (2004).
 • A Gazdasági Minisztérium megbízásából a Schengen Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek ellenőrzési nyomvonalának elkészítése (2004).
 • A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet Működési Kézikönyve és ellenőrzési nyomvonala elkészítésének irányítása, valamint az érintett munkatársak oktatása (2004).
 • A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala Phare EDIS Kézikönyvének és ellenőr-zési nyomvonalának kidolgozása és az érintett munkatársak számára kétnapos képzés tartása (2003).
 • A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából az ISPA Végrehajtó Szervezet DIS, majd EDIS Működési Kézi-könyvének és ellenőrzési nyomvonalának elkészítése (2002-2003)

Kockázatelemzési rendszer kidolgozása
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából az INTERREG Irányító Hatóság programirányítási alaptevékenységhez szorosan kapcsolódó szakma-specifikus, komplex kockázat-felmérési, -elemzési, és -kezelési rendszer kidolgozása (2007).
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából az ISPA Végrehajtó Szervezet kockázati térképének elkészítése (2002-2003).

Munkaterhelés felmérés
Munkaterhelés felmérés végzése és elemzése a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Phare Koordinációs Főosztályán (2005).

Folyamat- és funkcióelemzés
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megújítása projekt keretében a folyamatok és funkciók felmérése, újratervezése (1998).